Jiří Šmatlák

„Začít znamená
dotáhnout do konce.“

 • Kromě češtiny hovořím plynně německy a anglicky
 • Jsem absolventem Masarykovy univerzity v Brně (2007, Mgr.) i Univerzity Karlovy v Praze (2010, JUDr.)
 • Jsem advokát

Zaměření v advokátní kanceláři

 • Přeshraniční obchodní případyAkvizice a prodeje společností a jiných rozsáhlých majetkových celků, restrukturalizace podniků. Zkušenosti s významnými zahraničními korporacemi
 • Právo obchodních společnostíKorporátní agenda právnických osob, obchodní transakce, příprava a vyjednávání širokého spektra smluvní dokumentace. Specializuji se zejména na právní poradenství pro majitelem přímo řízené firmy
 • Občanská agenda a právo nemovitostí

Významné projekty

 • Komplexní právní poradenství jedné z největších českých logistických skupin při prodeji části portfolia nemovitostí českým investičním fondům
 • Právní poradenství při restrukturalizaci české části mezinárodní developerské skupiny formou fúze sloučením osmi společností a převodu veškerého jejich majetku do jiné existující společnosti
 • právní poradenství týkající se změny právní formy tří společností s ručením omezeným na tři komanditní společnosti za současného provedení fúze sloučením jedné ze zúčastněných společností s jinou společností v rámci skupiny
 • Právní poradenství v souvislosti s prodejem 100 % podílu společnosti provozující fotovoltaickou elektrárnu včetně vypracování komplexní transakční dokumentace a zajištění financování
 • Právní poradenství přednímu evropskému výrobci kolejové a zdravotnické techniky při zajištění restrukturalizace společnosti, resp. vyčlenění převáděných aktivit do nového SPV, za účelem jeho dalšího prodeje
 • Právní poradenství při odštěpení finančních investic (podílů) v zahraničních společnostech a nemovitostí v ČR patřících do skupiny mezinárodního módního domu a jejich sloučení s dvěma nástupnickými společnostmi ze stejné skupiny
 • Právní poradenství významné developerské společnosti při restrukturalizaci její skupiny počínající zvýšením základního kapitálu, změnou právní formy, následným vykoupením minoritních akcionářů a rozdělením společnosti několik samostatných SPV.
 • Komplexní právní poradenství při restrukturalizaci společností zabývajících se výrobou přípravků na ochranu rostlin včetně přeshraniční koupě závodu
 • Komplexní právní poradenství kupujícímu při akvizici zemědělské společnosti, včetně přípravy a vyjednávání komplexní transakční dokumentace v souvislosti se současně probíhajícím financováním
 • Právní poradenství při refinancování syndikovaného úvěru jedné z největších českých logistických skupin
 • Právní poradenství při odštěpení živočišné výroby zemědělského podniku ve vlastnictví jedné z největších německých zemědělských rodin do nové společnosti včetně jejího následného prodeje
 • Právní poradenství při restrukturalizaci logistické společnosti spočívající v založení holdingové společnosti a vykoupení podílu společníka druhým společníkem, včetně podpory při financování
 • Právní poradenství při nastavení předního českého rodinného holdingu včetně vytvoření rodinné ústavy, nastavení vnitřních procesů a dohody mezi akcionáři
 • Právní poradenství při koupi a financování koupě 100% podílu v zemědělském podniku a souvisejících majetku od českých vlastníků německým kupujícím
 • Právní poradenství při rozšíření přední české daňové a účetní poradenské společnosti fúzí a koupí podílů v jiných poradenských společnostech

jiri.smatlak@ak-haven.cz