Ondřej Huml

„Právně správně – podmínka nutná, nikoliv postačující.“

 • Kromě češtiny hovořím plynně anglicky
 • Jsem absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2011, Mgr.)
 • Studoval jsem rovněž na Právnické fakultě Univerzity v Sheffieldu (2010/2011)
 • Jsem advokátem od roku 2014

Zaměření v advokátní kanceláři

 • Zastupování v obchodních a občanských sporech v soudním a rozhodčím řízeníKomplexní zastupování včetně vyjednávání o mimosoudním vyrovnání a stanovení celkové strategie ve sporu
 • Závazkové právoKomplexní zpracování smluvní agendy včetně vyjednávání a nastavení podmínek realizace z obchodního pohledu
 • Insolvenční právoZpracování insolvenčních návrhů, zastupování věřitelů u insolvenčních soudů, na schůzích věřitelů a ve věřitelských výborech, uplatnění nároků věřitele vůči insolvenčním správcům
 • NemovitostiKompletní zpracování transakce včetně nastavení podmínek realizace z obchodního pohledu

Významné projekty

 • Zastupování významného klienta v soudních sporech z oblasti stavebnictví a developerských projektů
 • Zastupování zákazníků proti nadnárodnímu automobilovému koncernu
 • Zastupování nadnárodního koncernu ve sporech ohledně kvality dodání zemědělských komodit
 • Nastavení procesu a realizace hromadného vymáhání pohledávek
 • Zastupování věřitelů ve významných insolvenčních řízeních v České republice a v souvisejících sporech
 • Kompletní realizace akvizice významného zemědělského subjektu včetně následného vytěsnění menšinových akcionářů

ondrej.huml@ak-haven.cz

Vystoupení a články

 • Spoluautor článku Péče řádného hospodáře a povinnosti s tím spojené spoluautor Mgr. M. Vrajíkčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 20/2011, str. 18-25
 • Autor článku Problematické aspekty jednání podnikatelečasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 1/2012, str. 25-28
 • Autor článku Započtení a některé jeho aspektyčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 6/2012, str. 26-31
 • Autor článku Ke smluvní pokutě a její limitacičasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 11/2012, str. 28-31
 • Autor článku Zástavní právo jako nástroj zajištěníčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 14-15/2012, str. 46-51
 • Autor článku Spoluvlastnictví s několika poznámkami I. a II.časopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 17 a č. 18/2012, str. 19-24 a 30-33
 • Autor článku Půjčka, nebo úvěr: Jaké jsou rozdíly a důsledky?časopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 4/2013, str. 20-24
 • Autor článku Promlčení v obchodních vztazích ve světle judikaturyčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 7/2013, str. 19-22
 • Autor článku Několik poznámek k zajištění a utvrzení dluhu podle nového občanského zákoníkučasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 8/2013, str. 23-26
 • Autor článku Zánik závazkůčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 9/2013, str. 28-32
 • Autor článku Úprava nemovitostí v novém občanském zákoníku aneb Ustupuje vždy povrch půdě?časopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 22/2013, str. 27-32
 • Autor článku Revoluce všeobecných obchodních podmínekčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 1/2014, str. 27-30
 • Autor článku Co jste zřejmě o finančním leasingu nevěděli aneb Vypořádání vztahů při jeho předčasném ukončeníčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 2/2014, str. 27-30
 • Autor článku Šikanozní insolvenční návrhyčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 14-15/2015, str. 37-42
 • Autor článku Přihlašování pohledávekčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 23/2015, str. 30-33
 • Autor článku Možnosti obrany před nařízenou exekucíčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 12/2016, str. 30-32
 • Autor článku Problematika postoupení pohledávekčasopis Daňová a hospodářská kartotéka č. 21/2016, str. 21-23