NEJSTE NA TO SAMI

Právní aktuality - červen 2022

+ Významné změny v oblasti telemarketingu
+ Milostivé léto 2.0
+ Sjednocení výkladu pojmu „nezabavitelná částka“
+ Odvolání svolané valné hromady společnosti s ručením omezeným
+ Novela daňových zákonů a zákona o ochraně ovzduší
+ Emise korunových dluhopisů jako zneužití práva
+ Prokazování poskytnutí zprostředkovatelských v zahraničí
+ Režim DPH při organizaci propagační akce
+ Podmínky pro vydání příkazu k zatčení

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - květen 2022

+ Dílčí zrušení silniční daně a zvýhodnění nízkoemisních vozidel
+ Snížení spotřební daně z nafty a benzinu
+ Možnost odečítání darů na podporu Ukrajiny od daňového základu
+ Úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů
+ Vliv vyhledávací činnosti správce daně na lhůtu pro stanovení daně
+ Doměření daně z transakcí mezi nespojenými osobami
+ Novela trestního zákoníku a zákona o obětech trestných činů
+ Distanční uzavírání pracovněprávních smluv
+ Promlčecí lhůta pro vracení pojistného odváděného pojišťovně na základě neplatné smlouvy

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - duben 2022

+ Novela zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty
+ Změnový zákon v souvislosti s implementací předpisů EU o unii kapitálových trhů
+ Statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem po velké novele ZOK
+ Ochrana zabavené elektronické komunikace advokátů s klienty

Stáhnout článek (PDF)