NEJSTE NA TO SAMI

Přehled změn v právní úpravě skutečných majitelů

Dne 1. 10. 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“). V následujícím přehledu si dovolujeme uvést, co novela ZESM vlastně přináší, pokud jde o ztotožnění osoby skutečného majitele a jeho zápis do Evidence skutečných majitelů.

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - říjen 2022

+ Povinné zřízení datových schránek
+ Nezákonné zveřejnění majetkových přiznání členů zastupitelstev
+ Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
+ Škoda způsobená podnikateli porušením zákazu konkurence jeho zástupcem
+ Zablokování spojení podniků nedosahujících obratových kritérií
+ Oprava zničené stavby nebo již vybudování stavby nové?
+ Prokázání převodu směnky na řad v exekučním řízení
+ Právní nástupnictví žalovaného, na němž je vymáháno nezastupitelné plnění
+ Doručování příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - září 2022

+ Navýšení příspěvku na bydlení
+ Dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas
+ K významu stanovení data zjištění nemoci z povolání v posudku
+ Nová tabulka pro výpočet výživného
+ Správce daně může požadovat kamerové záznamy o pohybu vozidel
+ Stanovení maximálních cen energií a snížení sazby daně z nafty
+ Nebezpečí, že věc bude sloužit k páchání zločinu, nelze dovozovat z pouhé možnosti takového použití

Stáhnout článek (PDF)