NEJSTE NA TO SAMI

Právní aktuality - duben 2023

+ Zákaz krátkodobých pronájmů ve stanovách SVJ
+ Ústavní soud potvrdil povinnost soudů zvážit možnost svěření dítěte do asymetrické střídavé péče
+ Posílení postavení finančního arbitra v soudních sporech
+ Odškodnění obchodních zástupců
+ Splnění informační povinnosti podle § 55 ZOK
+ Zákon na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání
+ Změny v teleworkingu mezi ČR, SRN a Rakouskem
+ Použití údajů o najetých kilometrech pomocí GPS na služebním vozidle jako důvod pro skončení pracovního poměru
+ DPH v případě dodávek energií za zastropované ceny
+ Povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb podle GFŘ

Stáhnout článek (PDF)

Přehled k problematice ochrany osobních údajů

V následujícím přehledu si Vás dovolujeme seznámit s nedávnými rozhodnutími Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), závěry jím provedených kontrol a s dalšími novinkami v oblasti ochrany osobních údajů. + Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v prostorách nemocnice
+ Kontrola zpracování osobních údajů na sociálních sítích
+ Kontrola zasílání obchodních sdělení
+ Cookie lišty a udělování souhlasu
+ Pokuta pro Instagram a Facebook ve výši 390 miliónů EUR za behaviorální reklamu
+ Shrnutí zprávy pracovní skupiny pro online služby společnosti Microsoft
+ Ochrana osobních údajů v digitální době – poznatky z konference Ochrana osobních údajů v době digitalizace
+ Sociální síť TikTok a bezpečnostní rizika s ní spojená
+ Společná dohoda EU-US Data Privacy Framework
+ Informace k výmazu osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek
+ Digital Markets Act – Nařízení o digitálních trzích
+ Digital Services Act – Nařízení o digitálních službách
+ Směrnice o platformách pro sdílení videa
+ Návrh nařízení o umělé inteligenci (AI Act)
+ TERREG
+ Směrnice Omnibus
+ Sankce ve výši 1,4 mil. Kč za šíření obchodních sdělení
+ Rozsudek Soudního dvora o předběžné otázce týkající se čl. 55 odst. 3 GDPR
+ Rozsudek Soudního dvora k souhlasu zákazníka telekomunikačního operátora

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - březen 2023

+ Předkupní právo nájemce k bytové jednotce
+ Způsob jednání právnické osoby založené podle cizího práva
+ Zvýšení ochrany zaměstnanců v karanténě
+ Náhrada nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení
+ Péče o dítě jako důvod nahrazení vazby
+ Změny v podpoře ukrajinských uprchlíků

Stáhnout článek (PDF)