NEJSTE NA TO SAMI
-–>']

Právní aktuality - únor 2021

+ Rozšíření kompenzačního bonusu i na podnikatele v úpadku + Vysoká pokuta za spam + SDEU se vyslovil pro individuální posuzování lhůt pro uchovávání dat + Odpovídající náhrada škody za bezdůvodné v řízení o správním deliktu + Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace pro nepoctivý záměr + Prokazování režijních nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti

Stáhnout článek (PDF)

-–>']

Právní aktuality - leden 2021

+ Zákon o zálohovaném výživném + Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků + Zákon o prověřování zahraničních investic + Novela zákona o evidenci skutečných majitelů + Chráněný účet povinného + Novela daňového řádu + Zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SRN + Při vydání zajišťovacího příkazu není skutkový stav rozhodný

Stáhnout článek (PDF)

-–>']

Právní aktuality - prosinec 2020

+ Právo použitelné po brexitu + Daňový balíček 2021 + Dovoz ze třetího státu bez nároku na odpočet DPH + Podjatost rozhodce důvodem zrušení rozhodčího nálezu

Stáhnout článek (PDF)