NEJSTE NA TO SAMI

Právní aktuality - listopad 2022

+ Windfall tax
+ Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH, změny v paušální dani
+ Pokuta za podání kontrolního hlášení za nesprávné zdaňovací období
+ Kompenzace nákladů na energie pro velké podniky
+ Sankční zákon
+ Navýšení příspěvků pro ubytovatele ukrajinských uprchlíků
+ Změna nařízení vlády o pracovní migraci
+ Vliv změny bydliště dítěte do zahraničí na příslušnost soudu
+ Plošné a nerozlišující uchovávání údajů za účelem stíhání trestné činnosti
+ Únik osobních údajů z policejní databáze
+ Proces bez výslechu oběti znásilnění v hlavním líčení je spravedlivý
+ Právo na náhradu škody vzniká i v případě zpoždění navazujících letů
+ Dokazování v řízení o náhradě škody za zpožděný let

Stáhnout článek (PDF)

Přehled změn v právní úpravě skutečných majitelů

Dne 1. 10. 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“). V následujícím přehledu si dovolujeme uvést, co novela ZESM vlastně přináší, pokud jde o ztotožnění osoby skutečného majitele a jeho zápis do Evidence skutečných majitelů.

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - říjen 2022

+ Povinné zřízení datových schránek
+ Nezákonné zveřejnění majetkových přiznání členů zastupitelstev
+ Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
+ Škoda způsobená podnikateli porušením zákazu konkurence jeho zástupcem
+ Zablokování spojení podniků nedosahujících obratových kritérií
+ Oprava zničené stavby nebo již vybudování stavby nové?
+ Prokázání převodu směnky na řad v exekučním řízení
+ Právní nástupnictví žalovaného, na němž je vymáháno nezastupitelné plnění
+ Doručování příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody

Stáhnout článek (PDF)