NEJSTE NA TO SAMI
-–>']

Právní aktuality - duben 2021

+ Snížení základu DPH o nepřímý bonus + Plnění mezi členem skupiny DPH a jeho zahraniční pobočkou podléhá DPH + Přezkum úroku ve smlouvě uzavřené mezi podnikateli + Přání dítěte + Řízení o zadostiučinění oběti trestného činu + Zahájení správního řízení a jeho soudní přezkum + Nezákonnost pandemických opatření Ministerstva zdravotnictví

Stáhnout článek (PDF)

-–>']

Právní aktuality - březen 2021

+ Pandemický zákon + Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 + Karanténní příspěvek + Generální finanční ředitelství k směrnici ATAD + ÚOOÚ k povinnému testování zaměstnanců + Předkupní právo spoluvlastníků pozemku k (části) stavby

Stáhnout článek (PDF)

-–>']

Právní aktuality - únor 2021

+ Rozšíření kompenzačního bonusu i na podnikatele v úpadku + Vysoká pokuta za spam + SDEU se vyslovil pro individuální posuzování lhůt pro uchovávání dat + Odpovídající náhrada škody za bezdůvodné v řízení o správním deliktu + Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace pro nepoctivý záměr + Prokazování režijních nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti

Stáhnout článek (PDF)