NEJSTE NA TO SAMI
-–>']

Právní aktuality - listopad 2020

+ Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů + Změny v pravidlech Quick fixes + Uplatnění nároku na odpočet u výdajů, ze kterých má prospěch třetí osoba + Nový odpadový zákon + Vyúčtování služeb

Stáhnout článek (PDF)

-–>']

Právní aktuality - říjen 2020

+ Účinnost velké novely zákona o obchodních korporacích se blíží + Nejvyšší pokuta v historii ÚOOÚ + Nárok na odpočet DPH u vynucené investice + 10 let jako zjevně nepřiměřená délka řízení + Novela zákona o investičních pobídkách + Lex covid justice II. + Další opatření

Stáhnout článek (PDF)

-–>']

Právní aktuality - září 2020

+ Zrušení daně z nabytí nemovitosti + Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU + Prodloužení programu Antivirus do konce října + Následky zrušení štítu soukromí EU-USA + Velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte + Nepřiměřená délka fakticky probíhajícího trestního řízení a možná újma

Stáhnout článek (PDF)