NEJSTE NA TO SAMI

Právní aktuality - listopad 2021

+ Správce musí doložit právní titul u údajů zpracovávaných zpracovatele+ Pořízení movitých věcí z obchodního závodu a jeho následná koupě+ Ochranná známka zapsaná ve zlé víře je neplatná+ Přezkum rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu+ Právo odsouzeného nahlížet do spisu+ Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - říjen 2021

+ Prominutí DPH při dodání plynu či elektřiny+ Úhrada na nezveřejněný bankovní účet nezakládá vždy ručení příjemce zdanitelného plnění+ Výměna akcií při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů přerušuje časový test+ Odklon NSS od názoru GFŘ k pořízení majetku „na klíč“ ve prospěch plátce DPH+ Přestávka v práci jako pracovní doba+ K posuzování včasnosti podání učiněného prostřednictvím e-mailu

Stáhnout článek (PDF)