NEJSTE NA TO SAMI

Právní aktuality - duben 2022

+ Novela zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty
+ Změnový zákon v souvislosti s implementací předpisů EU o unii kapitálových trhů
+ Statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem po velké novele ZOK
+ Ochrana zabavené elektronické komunikace advokátů s klienty

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - březen 2022

+ NSS o nároku na odpočet DPH
+ Povinnost přiznat daň u jednorázového plnění hrazeného ve splátkách
+ Ozbrojený konflikt na Ukrajině – institut dočasné ochrany
+ Nárok na zdravotní péči
+ Zaměstnanost a sociální zabezpečení
+ Školství
+ Novela trestního zákoníku
+ Účinky zahájení trestního stíhání nastávají okamžikem vydání usnesení o jeho zahájení, nehledě na to, kdy je usnesení doručeno obviněnému
+ K procesním aspektům náhrady nemajetkové újmy v adhezním řízení
+ K odpovědnosti za škodu způsobenou neúplnou informací
+ ESLP – vrácení zabaveného zboží po zproštění obžaloby

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - únor 2022

+ Ukrajina
+ Novela pandemického zákona
+ Nárok na odpočet DPH v případě neprokazování poskytnutí zdanitelného plnění deklarovaného dodavatelem
+ Prokazování výdajů na reklamu na internetu jako daňově uznatelných výdajů
+ Náhrada škody způsobená nesprávným úředním postupem

Stáhnout článek (PDF)