NEJSTE NA TO SAMI

Přehled k problematice ochrany osobních údajů - 2022

+ Pokuta za neoprávněné shromažďování osobních údajů ministerstvem vnitra
+ Nemocnice může odpovídat za nezabezpečení osobních údajů
+ Upozornění ÚOOÚ na nové hrozby pro ochranu osobních údajů
+ Právo zaměstnavatele vyžadovat informaci o očkování zaměstnance
+ Vydání publikace k výročí školy s uvedením seznamu absolventů
+ Metodika k ukládání pokut za porušení GDPR
+ Neoprávněné zpracování osobních údajů získaných z veřejných databází průmyslových práv
+ Poskytování informací o dosaženém vzdělání
+ Atrapy kamer nelze používat jako nátlak na zaměstnance
+ Vázaný zástupce je zpracovatelem, nikoli správcem osobních údajů
+ Informace o platech úředních osob
+ Limity zpracování osobních údajů cestujících v letecké dopravě
+ Soukromé rozmnožování a spravedlivá odměna v případě internetového úložiště
+ Aktuální situace ohledně předávání osobních údajů do USA

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - srpen 2022

+ Zákon o úsporném tarifu pro domácnosti
+ Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek
+ Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
+ Novela zákona o svobodném přístupu k informacím
+ Zohlednění ruské invaze na Ukrajinu při rozhodování o mezinárodní ochraně
+ Výše náhrady nákladů nutných k uvedení poškozené věci v předešlý stav
+ Podmínky odpovědnosti ručení jednatele za dluhy společnosti

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - červenec 2022

+ Opětovné začlenění nezprostředkovaných pěstounů do důchodového systému
+ Další změny v sociálních dávkách
+ Prominutí úroku z prodlení
+ Doručování fikcí do datové schránky
+ Cookies lišty vykazují řadu nedostatků
+ Novela Lex Ukrajina
+ Právo seznámit se s podklady pro vyúčtování záloh
+ Vyplacení vypořádacího podílu ze zaniklého SJM
+ Přednost skutečné vůle účastníků smlouvy před formálním výkladem
+ K posuzování intenzity porušení pracovních povinností

Stáhnout článek (PDF)