NEJSTE NA TO SAMI

Právní aktuality - prosinec 2021

+ Novela nařízení o investování investičních fondů
+ Koronavirus
+ Trestní právo
+ Cookies jen se souhlasem
+ Zamítnutí nároku na odpočet DPH v případě fiktivního dodavatele

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality - listopad 2021

+ Správce musí doložit právní titul u údajů zpracovávaných zpracovatele
+ Pořízení movitých věcí z obchodního závodu a jeho následná koupě
+ Ochranná známka zapsaná ve zlé víře je neplatná
+ Přezkum rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu
+ Právo odsouzeného nahlížet do spisu
+ Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel

Stáhnout článek (PDF)