NEJSTE NA TO SAMI
-–>']

Právní aktuality - říjen 2020

+ Účinnost velké novely zákona o obchodních korporacích se blíží + Nejvyšší pokuta v historii ÚOOÚ + Nárok na odpočet DPH u vynucené investice +

Stáhnout článek (PDF)

-–>']

Právní aktuality - září 2020

zrušení daně z nabytí nemovitosti, zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU, prodloužení programu Antivirus do konce října, následky zrušení štítu soukromí EU-USA, velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte, nepřiměřená délka fakticky probíhajícího trestního řízení a možná újma

Stáhnout článek (PDF)

-–>']

Monitor osobních údajů 2/2020

+ Zrušení štítu soukromí EU-USA + Kontrola zpracování osobních údajů soudním exekutorem + Kontrola předávání osobních údajů mezi obchodními společnostmi + Kontrola zpracování osobních údajů při telemarketingu + Kontrola zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení na vysokou školu + Otisky prstů + Kontrola zabezpečení internetových stránek v souvislosti s předáváním výsledků zdravotních vyšetření + Kynologický spolek + Nevyžádaná obchodní sdělení

Stáhnout článek (PDF)