+ Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

+ Měření teploty při vstupu na pracoviště

+ Stát uhradí podnikatelům polovinu nájemného