+ Novela daňového řádu

+ Příspěvky pro zaměstnance z dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

+ Novela trestněprávních předpisů

+ Přehled činnosti úřadu na ochranu osobních údajů

+ Nepřípustnost řetězení daňových ztrát

+ Vracení nesporné části nadměrného odpočtu

+ SVJ smí omezit krátkodobé pronájmy

+ Zástavní věřitel jako zúčastněná osoba v trestním řízení

+ Námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy