+ Odškodnění za vládní krizová opatření + Pravidla pro vstup cizinců na území ČR + Rozdílné odměňování zaměstnanců v rozdílných regionech + Počátek běhu lhůty k podání stížnosti proti zamítnutí propuštění z vazby + Nejčastější chyby při zpracovávání biometrických údajů