+ Zrušení daně z nabytí nemovitosti + Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU + Prodloužení programu Antivirus do konce října + Následky zrušení štítu soukromí EU-USA + Velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte + Nepřiměřená délka fakticky probíhajícího trestního řízení a možná újma