+ Účinnost velké novely zákona o obchodních korporacích se blíží

+ Nejvyšší pokuta v historii ÚOOÚ

+ Nárok na odpočet DPH u vynucené investice

+ 10 let jako zjevně nepřiměřená délka řízení

+ Novela zákona o investičních pobídkách

+ Lex covid justice II.

+ Další opatření