Dne 1. 1. 2023 vstoupí v účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, na základě které dojde k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům a právnickým osobám.

V následujícím přehledu si Vás dovolíme seznámit s nejdůležitějšími změnami, které novela přináší.