+ Pokuta za neoprávněné shromažďování osobních údajů ministerstvem vnitra
+ Nemocnice může odpovídat za nezabezpečení osobních údajů
+ Upozornění ÚOOÚ na nové hrozby pro ochranu osobních údajů
+ Právo zaměstnavatele vyžadovat informaci o očkování zaměstnance
+ Vydání publikace k výročí školy s uvedením seznamu absolventů
+ Metodika k ukládání pokut za porušení GDPR
+ Neoprávněné zpracování osobních údajů získaných z veřejných databází průmyslových práv
+ Poskytování informací o dosaženém vzdělání
+ Atrapy kamer nelze používat jako nátlak na zaměstnance
+ Vázaný zástupce je zpracovatelem, nikoli správcem osobních údajů
+ Informace o platech úředních osob
+ Limity zpracování osobních údajů cestujících v letecké dopravě
+ Soukromé rozmnožování a spravedlivá odměna v případě internetového úložiště
+ Aktuální situace ohledně předávání osobních údajů do USA