+ NSS o nároku na odpočet DPH
+ Povinnost přiznat daň u jednorázového plnění hrazeného ve splátkách
+ Ozbrojený konflikt na Ukrajině – institut dočasné ochrany
+ Nárok na zdravotní péči
+ Zaměstnanost a sociální zabezpečení
+ Školství
+ Novela trestního zákoníku
+ Účinky zahájení trestního stíhání nastávají okamžikem vydání usnesení o jeho zahájení, nehledě na to, kdy je usnesení doručeno obviněnému
+ K procesním aspektům náhrady nemajetkové újmy v adhezním řízení
+ K odpovědnosti za škodu způsobenou neúplnou informací
+ ESLP – vrácení zabaveného zboží po zproštění obžaloby