+ Předkupní právo nájemce k bytové jednotce
+ Způsob jednání právnické osoby založené podle cizího práva
+ Zvýšení ochrany zaměstnanců v karanténě
+ Náhrada nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení
+ Péče o dítě jako důvod nahrazení vazby
+ Změny v podpoře ukrajinských uprchlíků