+ Opětovné začlenění nezprostředkovaných pěstounů do důchodového systému
+ Další změny v sociálních dávkách
+ Prominutí úroku z prodlení
+ Doručování fikcí do datové schránky
+ Cookies lišty vykazují řadu nedostatků
+ Novela Lex Ukrajina
+ Právo seznámit se s podklady pro vyúčtování záloh
+ Vyplacení vypořádacího podílu ze zaniklého SJM
+ Přednost skutečné vůle účastníků smlouvy před formálním výkladem
+ K posuzování intenzity porušení pracovních povinností