+ Novela exekučního řádu

+ Novela zákona o pobytu cizinců

+ Výklad extrastatutárních dohod

+ Stálá provozovna pro účely DPH

+ Prohlášením úpadku nezaniká nárok na odpočet DPH

+ Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění