+ Snížení základu DPH o nepřímý bonus

+ Plnění mezi členem skupiny DPH a jeho zahraniční pobočkou podléhá DPH

+ Přezkum úroku ve smlouvě uzavřené mezi podnikateli

+ Přání dítěte

+ Řízení o zadostiučinění oběti trestného činu

+ Zahájení správního řízení a jeho soudní přezkum

+ Nezákonnost pandemických opatření Ministerstva zdravotnictví