+ Novela zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty
+ Změnový zákon v souvislosti s implementací předpisů EU o unii kapitálových trhů
+ Statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem po velké novele ZOK
+ Ochrana zabavené elektronické komunikace advokátů s klienty