Právní aktuality – květen 2021

+ Novela o konci dětských dlužníků

+ Rozhodovací praxe NSS ve vztahu k mimořádným opatřením

+ Zpřísnění jazykových požadavků pro povolení k trvalému pobytu

+ Nákupy ze zahraničí budou podléhat DPH

+ Právo svědka odepřít výpověď v trestním řízení

+ Neoprávněné vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Impressum

©Haven Advisory 2023. Všechna práva vyhrazena