+ Dílčí zrušení silniční daně a zvýhodnění nízkoemisních vozidel
+ Snížení spotřební daně z nafty a benzinu
+ Možnost odečítání darů na podporu Ukrajiny od daňového základu
+ Úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů
+ Vliv vyhledávací činnosti správce daně na lhůtu pro stanovení daně
+ Doměření daně z transakcí mezi nespojenými osobami
+ Novela trestního zákoníku a zákona o obětech trestných činů
+ Distanční uzavírání pracovněprávních smluv
+ Promlčecí lhůta pro vracení pojistného odváděného pojišťovně na základě neplatné smlouvy