+ Velká novela zákona o obchodních korporacích

+ Zákon o realitním zprostředkování

+ Zákon o právu na digitální služby

+ Stavba na sousedním pozemku

+ Konkludentní rozvázání pracovního poměru statutárního orgánu

+ Určení daňového základu při prodeji cenných papírů

+ Péče řádného hospodáře při delegaci působnosti jednatele