+ Zákon o zálohovaném výživném

+ Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků

+ Zákon o prověřování zahraničních investic

+ Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

+ Chráněný účet povinného

+ Novela daňového řádu

+ Zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SRN

+ Při vydání zajišťovacího příkazu není skutkový stav rozhodný