+ Nepřiměřeně vysoká cena není důvodem pro odmítnutí nároku na odpočet DPH

+ Odpovědnost správce internetového archivu za přijetí opatření k ochraně osobních údajů na jimi spravovaných stránkách

+ Právnická osoba nemá právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do její pověsti

+ Generální ředitel jako člen představenstva

+ NSS vyslovil nezákonnost dalších vládních opatření