+ Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

+ Změny v pravidlech Quick fixes

+ Uplatnění nároku na odpočet u výdajů, ze kterých má prospěch třetí osoba

+ Nový odpadový zákon

+ Vyúčtování služeb