Právní aktuality – listopad 2021

+ Správce musí doložit právní titul u údajů zpracovávaných zpracovatele

+ Pořízení movitých věcí z obchodního závodu a jeho následná koupě

+ Ochranná známka zapsaná ve zlé víře je neplatná

+ Přezkum rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu

+ Právo odsouzeného nahlížet do spisu

+ Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel

Impressum

©Haven Advisory 2023. Všechna práva vyhrazena