+ Windfall tax
+ Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH, změny v paušální dani
+ Pokuta za podání kontrolního hlášení za nesprávné zdaňovací období
+ Kompenzace nákladů na energie pro velké podniky
+ Sankční zákon
+ Navýšení příspěvků pro ubytovatele ukrajinských uprchlíků
+ Změna nařízení vlády o pracovní migraci
+ Vliv změny bydliště dítěte do zahraničí na příslušnost soudu
+ Plošné a nerozlišující uchovávání údajů za účelem stíhání trestné činnosti
+ Únik osobních údajů z policejní databáze
+ Proces bez výslechu oběti znásilnění v hlavním líčení je spravedlivý
+ Právo na náhradu škody vzniká i v případě zpoždění navazujících letů
+ Dokazování v řízení o náhradě škody za zpožděný let