Právní aktuality – prosinec 2019

+ Změny v informační povinnosti osob podnikajících na kapitálovém trhu

+ Porušení pravidel pro zastupování společnosti zapsaných v obchodním rejstříku

+ Odporovatelnost

+ Formální výkon funkce jednatele s.r.o.

+ Osvobozený prodej akcií hrazený osvobozenou výplatou dividend je zneužitím práva

+ Správce musí zaplatit subjektu osobních údajů za únik jeho hesla

+ Požadavky na odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu

+ Styk dítěte s rodičem, který jej nemá v péči, v průběhu pracovního týdne

Impressum

©Haven Advisory 2023. Všechna práva vyhrazena