+ Novela zákona o místních poplatcích

+ ÚOOÚ chystá právní úpravu zpracování biometrických údajů

+ Novela směrnice o nekalých obchodních praktikách

+ Obchodní vedení společnosti

+ Předem zaškrtnuté políčko na webovém formuláři není platným projevem vůle uživatelů