Právní aktuality – říjen 2022

  • Povinné zřízení datových schránek
  • Nezákonné zveřejnění majetkových přiznání členů zastupitelstev
  • Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
  • Škoda způsobená podnikateli porušením zákazu konkurence jeho zástupcem
  • Zablokování spojení podniků nedosahujících obratových kritérií
  • Oprava zničené stavby nebo již vybudování stavby nové?
  • Prokázání převodu směnky na řad v exekučním řízení
  • Právní nástupnictví žalovaného, na němž je vymáháno nezastupitelné plnění
  • Doručování příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody

Impressum

©Haven Advisory 2023. Všechna práva vyhrazena