+ Odškodnění za vládní krizová opatření

+ Pravidla pro vstup cizinců na území ČR

+ Rozdílné odměňování zaměstnanců v rozdílných regionech

+ Počátek běhu lhůty k podání stížnosti proti zamítnutí propuštění z vazby

+ Nejčastější chyby při zpracovávání biometrických údajů