+ Územní obvody zastupitelských úřadů pro podávání žádostí o oprávnění k pobytu

+ Rozdělení vyčleněním jako nový způsob přeshraničních přeměn

+ Odměna člena voleného orgánu dle § 59 odst. 4 ZOK

+ Protest proti usnesení valné hromady akciové společnosti

+ Odstoupení jednatele v nevhodné době