+ Rozšíření kompenzačního bonusu i na podnikatele v úpadku

+ Vysoká pokuta za spam

+ SDEU se vyslovil pro individuální posuzování lhůt pro uchovávání dat

+ Odpovídající náhrada škody za bezdůvodné v řízení o správním deliktu

+ Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace pro nepoctivý záměr

+ Prokazování režijních nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti