+ Ukrajina

+ Novela pandemického zákona

+ Nárok na odpočet DPH v případě neprokazování poskytnutí zdanitelného plnění deklarovaného dodavatelem

+ Prokazování výdajů na reklamu na internetu jako daňově uznatelných výdajů

+ Náhrada škody způsobená nesprávným úředním postupem