+ Ukrajina
+ Novela pandemického zákona
+ Nárok na odpočet DPH v případě neprokazování poskytnutí zdanitelného plnění deklarovaného dodavatelem
+ Prokazování výdajů na reklamu na internetu jako daňově uznatelných výdajů
+ Náhrada škody způsobená nesprávným úředním postupem