+ Nerovnoměrná střídavá péče
+ Zákaz změny rozhodnutí k horšímu v řízení o vypořádání SJM
+ Vznik ručení po splatnosti dluhu a výzvě k plnění
+ Nový vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy
+ Hromadné žaloby
+ Odpovědnost za škodu způsobenou koronavirovými opatřeními
+ Novela vládního nařízení o zastropování cen energií
+ Shromažďování biometrických a genetických údajů obviněných
+ Prokázání služeb od mateřské společnosti a zásada a legitimního očekávání
+ Neodvedení DPH chybně uvedené na daňovém dokladu
+ Chyba na daňovém dokladu v třístranném obchodu