+ Zrušení daně z nabytí nemovitosti

+ Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU

+ Prodloužení programu Antivirus do konce října

+ Následky zrušení štítu soukromí EU-USA

+ Velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte

+ Nepřiměřená délka fakticky probíhajícího trestního řízení a možná újma