+ Navýšení příspěvku na bydlení
+ Dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas
+ K významu stanovení data zjištění nemoci z povolání v posudku
+ Nová tabulka pro výpočet výživného
+ Správce daně může požadovat kamerové záznamy o pohybu vozidel
+ Stanovení maximálních cen energií a snížení sazby daně z nafty
+ Nebezpečí, že věc bude sloužit k páchání zločinu, nelze dovozovat z pouhé možnosti takového použití