V následujícím přehledu si Vás dovolujeme seznámit s nedávnými rozhodnutími Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), závěry jím provedených kontrol a s dalšími novinkami v oblasti ochrany osobních údajů.

+ Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v prostorách nemocnice
+ Kontrola zpracování osobních údajů na sociálních sítích
+ Kontrola zasílání obchodních sdělení
+ Cookie lišty a udělování souhlasu
+ Pokuta pro Instagram a Facebook ve výši 390 miliónů EUR za behaviorální reklamu
+ Shrnutí zprávy pracovní skupiny pro online služby společnosti Microsoft
+ Ochrana osobních údajů v digitální době – poznatky z konference Ochrana osobních údajů v době digitalizace
+ Sociální síť TikTok a bezpečnostní rizika s ní spojená
+ Společná dohoda EU-US Data Privacy Framework
+ Informace k výmazu osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek
+ Digital Markets Act – Nařízení o digitálních trzích
+ Digital Services Act – Nařízení o digitálních službách
+ Směrnice o platformách pro sdílení videa
+ Návrh nařízení o umělé inteligenci (AI Act)
+ TERREG
+ Směrnice Omnibus
+ Sankce ve výši 1,4 mil. Kč za šíření obchodních sdělení
+ Rozsudek Soudního dvora o předběžné otázce týkající se čl. 55 odst. 3 GDPR
+ Rozsudek Soudního dvora k souhlasu zákazníka telekomunikačního operátora