Prezident republiky podepsal zákon rozsáhle novelizující občanský zákoník (OZ) a zákon o ochraně spotřebitele (ZOS). Touto novelou došlo k transpozici příslušných evropských směrnic posilujících ochranu spotřebitele. Zákon nabude účinnosti třicátého dne po vyhlášení ve Sbírce, tj. v první polovině ledna roku 2023. V následujících řádcích si vás dovolíme seznámit s nejdůležitějšími změnami, které novela přináší.

+ Rozšíření informační povinnosti
+ Objednávková tlačítka
+ Reklamace
+ Označování zlevněného zboží
+ Odstoupení od smlouvy
+ Nová pravidla pro uzavírání smluv po telefonu
+ Zveřejňování uživatelských recenzí
+ Odpovědnost prodávajícího za digitální obsah a digitální službu
+ Další změny