Archiv aktualit
Celkem nalezeno 48 novinek
Nacházíte se na stránce 1 z celkových 6 stránek

Právní aktuality – duben 2023


+ Zákaz krátkodobých pronájmů ve stanovách SVJ
+ Ústavní soud potvrdil povinnost soudů zvážit možnost svěření dítěte do asymetrické střídavé péče
+ Posílení postavení finančního arbitra v soudních sporech
+ Odškodnění obchodních zástupců
+ Splnění informační povinnosti podle § 55 ZOK
+ Zákon na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání
+ Změny v teleworkingu mezi ČR, SRN a Rakouskem
+ Použití údajů o najetých kilometrech pomocí GPS na služebním vozidle jako důvod pro skončení pracovního poměru
+ DPH v případě dodávek energií za zastropované ceny
+ Povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb podle GFŘ

1. 5. 2023


Přehled k problematice ochrany osobních údajů


V následujícím přehledu si Vás dovolujeme seznámit s nedávnými rozhodnutími Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), závěry jím provedených kontrol a s dalšími novinkami v oblasti ochrany osobních údajů.

+ Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v prostorách nemocnice
+ Kontrola zpracování osobních údajů na sociálních sítích
+ Kontrola zasílání obchodních sdělení
+ Cookie lišty a udělování souhlasu
+ Pokuta pro Instagram a Facebook ve výši 390 miliónů EUR za behaviorální reklamu
+ Shrnutí zprávy pracovní skupiny pro online služby společnosti Microsoft
+ Ochrana osobních údajů v digitální době – poznatky z konference Ochrana osobních údajů v době digitalizace
+ Sociální síť TikTok a bezpečnostní rizika s ní spojená
+ Společná dohoda EU-US Data Privacy Framework
+ Informace k výmazu osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek
+ Digital Markets Act – Nařízení o digitálních trzích
+ Digital Services Act – Nařízení o digitálních službách
+ Směrnice o platformách pro sdílení videa
+ Návrh nařízení o umělé inteligenci (AI Act)
+ TERREG
+ Směrnice Omnibus
+ Sankce ve výši 1,4 mil. Kč za šíření obchodních sdělení
+ Rozsudek Soudního dvora o předběžné otázce týkající se čl. 55 odst. 3 GDPR
+ Rozsudek Soudního dvora k souhlasu zákazníka telekomunikačního operátora

1. 4. 2023


Právní aktuality – březen 2023


+ Předkupní právo nájemce k bytové jednotce
+ Způsob jednání právnické osoby založené podle cizího práva
+ Zvýšení ochrany zaměstnanců v karanténě
+ Náhrada nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení
+ Péče o dítě jako důvod nahrazení vazby
+ Změny v podpoře ukrajinských uprchlíků


Právní aktuality – únor 2023


+ Nerovnoměrná střídavá péče
+ Zákaz změny rozhodnutí k horšímu v řízení o vypořádání SJM
+ Vznik ručení po splatnosti dluhu a výzvě k plnění
+ Nový vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy
+ Hromadné žaloby
+ Odpovědnost za škodu způsobenou koronavirovými opatřeními
+ Novela vládního nařízení o zastropování cen energií
+ Shromažďování biometrických a genetických údajů obviněných
+ Prokázání služeb od mateřské společnosti a zásada a legitimního očekávání
+ Neodvedení DPH chybně uvedené na daňovém dokladu
+ Chyba na daňovém dokladu v třístranném obchodu

1. 3. 2023


Právní aktuality – leden 2023


+ Novela autorského zákona
+ Prodloužení dočasné ochrany
+ Změna dosavadní rozhodovací praxe týkající se nepřiměřených smluvní pokut
+ Valorizace vnosů souvisejících se SJM
+ Připravuje se nový zákon o účetnictví
+ Minimální úroveň zdanění některých společností bude muset zavést i Česká republika

1. 2. 2023


Právní aktuality – prosinec 2022


+ Jednodušší zakládání obchodních společností
+ Veřejnost evidence skutečných majitelů bude nejspíše omezena
+ Zrušení elektronické evidence tržeb
+ Novela zákona o významné tržní síle
+ Převod obchodního závodu, jehož součástí je pohledávka sepsaná do majetkové podstaty v insolvenčním řízení
+ Odvod z nadměrných příjmů elektřiny
+ Nárok na odpočet lze ustát i v rámci podvodného řetězce
+ Daňový subjekt může předkládat důkazy v režimu utajených informací
+ Povinná otcovská dovolená
+ Podmínky uznávání mimosoudních rozvodů
+ Občana třetí země nelze vyhostit bez ohledu na jeho zdravotní stav

1. 1. 2023


Datové schránky


Dne 1. 1. 2023 vstoupí v účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, na základě které dojde k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům a právnickým osobám.

V následujícím přehledu si Vás dovolíme seznámit s nejdůležitějšími změnami, které novela přináší.

19. 12. 2022


Velká spotřebitelská novela


Prezident republiky podepsal zákon rozsáhle novelizující občanský zákoník (OZ) a zákon o ochraně spotřebitele (ZOS). Touto novelou došlo k transpozici příslušných evropských směrnic posilujících ochranu spotřebitele. Zákon nabude účinnosti třicátého dne po vyhlášení ve Sbírce, tj. v první polovině ledna roku 2023. V následujících řádcích si vás dovolíme seznámit s nejdůležitějšími změnami, které novela přináší.

+ Rozšíření informační povinnosti
+ Objednávková tlačítka
+ Reklamace
+ Označování zlevněného zboží
+ Odstoupení od smlouvy
+ Nová pravidla pro uzavírání smluv po telefonu
+ Zveřejňování uživatelských recenzí
+ Odpovědnost prodávajícího za digitální obsah a digitální službu
+ Další změny

7. 12. 2022


Stránka 1 z celkových 6 stránek