Archiv aktualit
Nalezeno 22 aktualit

Právní aktuality – červenec & srpen 2021

1. 9. 2021

+ Novela exekučního řádu

+ Novela zákona o pobytu cizinců

+ Výklad extrastatutárních dohod

+ Stálá provozovna pro účely DPH

+ Prohlášením úpadku nezaniká nárok na odpočet DPH

+ Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění

Stáhnout článek (PDF)

Monitor ÚOOÚ 2021

19. 7. 2021

Přehled k problematice osobních údajů 2021

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – červen 2021

1. 6. 2021

+ Kurzarbeit

+ Nový přístup MPSV k přístupu cizinců na trh práce v ČR

+ Novela AML vyhlášky

+ Daňové souvislosti stravenkového paušálu

+ Vracení DPH po brexitu

+ K pojmu „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ“

+ Neústavnost § 82b odst. 3 věty třetí zákona o DPH

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – květen 2021

1. 5. 2021

+ Novela o konci dětských dlužníků

+ Rozhodovací praxe NSS ve vztahu k mimořádným opatřením

+ Zpřísnění jazykových požadavků pro povolení k trvalému pobytu

+ Nákupy ze zahraničí budou podléhat DPH

+ Právo svědka odepřít výpověď v trestním řízení

+ Neoprávněné vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – duben 2021

1. 4. 2021

+ Snížení základu DPH o nepřímý bonus

+ Plnění mezi členem skupiny DPH a jeho zahraniční pobočkou podléhá DPH

+ Přezkum úroku ve smlouvě uzavřené mezi podnikateli

+ Přání dítěte

+ Řízení o zadostiučinění oběti trestného činu

+ Zahájení správního řízení a jeho soudní přezkum

+ Nezákonnost pandemických opatření Ministerstva zdravotnictví

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – březen 2021

1. 3. 2021

+ Pandemický zákon

+ Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

+ Karanténní příspěvek

+ Generální finanční ředitelství k směrnici ATAD

+ ÚOOÚ k povinnému testování zaměstnanců

+ Předkupní právo spoluvlastníků pozemku k (části) stavby

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – únor 2021

1. 2. 2021

+ Rozšíření kompenzačního bonusu i na podnikatele v úpadku

+ Vysoká pokuta za spam

+ SDEU se vyslovil pro individuální posuzování lhůt pro uchovávání dat

+ Odpovídající náhrada škody za bezdůvodné v řízení o správním deliktu

+ Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace pro nepoctivý záměr

+ Prokazování režijních nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – leden 2021

1. 1. 2021

+ Zákon o zálohovaném výživném

+ Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků

+ Zákon o prověřování zahraničních investic

+ Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

+ Chráněný účet povinného

+ Novela daňového řádu

+ Zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SRN

+ Při vydání zajišťovacího příkazu není skutkový stav rozhodný

Stáhnout článek (PDF)