Archiv aktualit
Nalezeno 18 aktualit

Monitor osobních údajů 2/2020

17. 8. 2020

+ Zrušení štítu soukromí EU-USA
+ Kontrola zpracování osobních údajů soudním exekutorem
+ Kontrola předávání osobních údajů mezi obchodními společnostmi
+ Kontrola zpracování osobních údajů při telemarketingu
+ Kontrola zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení na vysokou školu
+ Otisky prstů
+ Kontrola zabezpečení internetových stránek v souvislosti s předáváním výsledků zdravotních vyšetření
+ Kynologický spolek
+ Nevyžádaná obchodní sdělení

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – srpen 2020

1. 8. 2020

+ Odškodnění za vládní krizová opatření

+ Pravidla pro vstup cizinců na území ČR

+ Rozdílné odměňování zaměstnanců v rozdílných regionech

+ Počátek běhu lhůty k podání stížnosti proti zamítnutí propuštění z vazby

+ Nejčastější chyby při zpracovávání biometrických údajů

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – červenec 2020

1. 7. 2020

+ Novela daňového řádu

+ Příspěvky pro zaměstnance z dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

+ Novela trestněprávních předpisů

+ Přehled činnosti úřadu na ochranu osobních údajů

+ Nepřípustnost řetězení daňových ztrát

+ Vracení nesporné části nadměrného odpočtu

+ SVJ smí omezit krátkodobé pronájmy

+ Zástavní věřitel jako zúčastněná osoba v trestním řízení

+ Námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – červen 2020

+ Velké změny v oblasti bytového práva

+ Novela zákoníku práce

+ Zpětné uplatnění daňové ztráty

+ Realitní zprostředkování

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – květen 2020

1. 5. 2020

+ Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

+ Měření teploty při vstupu na pracoviště

+ Stát uhradí podnikatelům polovinu nájemného

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – únor 2020

1. 2. 2020

+ Územní obvody zastupitelských úřadů pro podávání žádostí o oprávnění k pobytu

+ Rozdělení vyčleněním jako nový způsob přeshraničních přeměn

+ Odměna člena voleného orgánu dle § 59 odst. 4 ZOK

+ Protest proti usnesení valné hromady akciové společnosti

+ Odstoupení jednatele v nevhodné době

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – leden 2020

1. 1. 2020

+ Velká novela zákona o obchodních korporacích

+ Zákon o realitním zprostředkování

+ Zákon o právu na digitální služby

+ Stavba na sousedním pozemku

+ Konkludentní rozvázání pracovního poměru statutárního orgánu

+ Určení daňového základu při prodeji cenných papírů

+ Péče řádného hospodáře při delegaci působnosti jednatele

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – prosinec 2019

1. 12. 2019

+ Změny v informační povinnosti osob podnikajících na kapitálovém trhu

+ Porušení pravidel pro zastupování společnosti zapsaných v obchodním rejstříku

+ Odporovatelnost

+ Formální výkon funkce jednatele s.r.o.

+ Osvobozený prodej akcií hrazený osvobozenou výplatou dividend je zneužitím práva

+ Správce musí zaplatit subjektu osobních údajů za únik jeho hesla

+ Požadavky na odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu

+ Styk dítěte s rodičem, který jej nemá v péči, v průběhu pracovního týdne

Stáhnout článek (PDF)