Archiv aktualit
Celkem nalezeno 33 novinek
Nacházíte se na stránce 2 z celkových 5 stránek

Monitor ÚOOÚ 2021


Přehled k problematice osobních údajů 2021

15. 11. 2021


Právní aktuality – říjen 2021


+ Prominutí DPH při dodání plynu či elektřiny

+ Úhrada na nezveřejněný bankovní účet nezakládá vždy ručení příjemce zdanitelného plnění

+ Výměna akcií při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů přerušuje časový test

+ Odklon NSS od názoru GFŘ k pořízení majetku „na klíč“ ve prospěch plátce DPH

+ Přestávka v práci jako pracovní doba

+ K posuzování včasnosti podání učiněného prostřednictvím e-mailu

1. 11. 2021


Právní aktuality – září 2021


+ Novela exekučního řádu

+ Konec osvobození drobných zásilek od DPH

+ Nájem prostřednictvím platformy Airbnb je podnikatelskou činností

+ Nekalosoutěžní způsob provozování veřejného datového úložiště

+ Kritéria rozhodování o styku dítěte s jeho prarodiči

1. 10. 2021


Právní aktuality – červenec & srpen 2021


+ Novela exekučního řádu

+ Novela zákona o pobytu cizinců

+ Výklad extrastatutárních dohod

+ Stálá provozovna pro účely DPH

+ Prohlášením úpadku nezaniká nárok na odpočet DPH

+ Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění

1. 9. 2021


Monitor ÚOOÚ 2021


Přehled k problematice osobních údajů 2021

19. 7. 2021


Právní aktuality – červen 2021


+ Kurzarbeit

+ Nový přístup MPSV k přístupu cizinců na trh práce v ČR

+ Novela AML vyhlášky

+ Daňové souvislosti stravenkového paušálu

+ Vracení DPH po brexitu

+ K pojmu „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ“

+ Neústavnost § 82b odst. 3 věty třetí zákona o DPH

1. 6. 2021


Právní aktuality – květen 2021


+ Novela o konci dětských dlužníků

+ Rozhodovací praxe NSS ve vztahu k mimořádným opatřením

+ Zpřísnění jazykových požadavků pro povolení k trvalému pobytu

+ Nákupy ze zahraničí budou podléhat DPH

+ Právo svědka odepřít výpověď v trestním řízení

+ Neoprávněné vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

1. 5. 2021


Právní aktuality – duben 2021


+ Snížení základu DPH o nepřímý bonus

+ Plnění mezi členem skupiny DPH a jeho zahraniční pobočkou podléhá DPH

+ Přezkum úroku ve smlouvě uzavřené mezi podnikateli

+ Přání dítěte

+ Řízení o zadostiučinění oběti trestného činu

+ Zahájení správního řízení a jeho soudní přezkum

+ Nezákonnost pandemických opatření Ministerstva zdravotnictví

1. 4. 2021


Stránka 2 z celkových 5 stránek