Archiv aktualit
Nalezeno 22 aktualit

Právní aktuality – prosinec 2020

1. 12. 2020

+ Právo použitelné po brexitu

+ Daňový balíček 2021

+ Dovoz ze třetího státu bez nároku na odpočet DPH

+ Podjatost rozhodce důvodem zrušení rozhodčího nálezu

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – listopad 2020

1. 11. 2020

+ Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

+ Změny v pravidlech Quick fixes

+ Uplatnění nároku na odpočet u výdajů, ze kterých má prospěch třetí osoba

+ Nový odpadový zákon

+ Vyúčtování služeb

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – říjen 2020

1. 10. 2020

+ Účinnost velké novely zákona o obchodních korporacích se blíží

+ Nejvyšší pokuta v historii ÚOOÚ

+ Nárok na odpočet DPH u vynucené investice

+ 10 let jako zjevně nepřiměřená délka řízení

+ Novela zákona o investičních pobídkách

+ Lex covid justice II.

+ Další opatření

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – září 2020

1. 9. 2020

+ Zrušení daně z nabytí nemovitosti

+ Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU

+ Prodloužení programu Antivirus do konce října

+ Následky zrušení štítu soukromí EU-USA

+ Velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte

+ Nepřiměřená délka fakticky probíhajícího trestního řízení a možná újma

Stáhnout článek (PDF)

Monitor osobních údajů 2/2020

17. 8. 2020

+ Zrušení štítu soukromí EU-USA
+ Kontrola zpracování osobních údajů soudním exekutorem
+ Kontrola předávání osobních údajů mezi obchodními společnostmi
+ Kontrola zpracování osobních údajů při telemarketingu
+ Kontrola zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení na vysokou školu
+ Otisky prstů
+ Kontrola zabezpečení internetových stránek v souvislosti s předáváním výsledků zdravotních vyšetření
+ Kynologický spolek
+ Nevyžádaná obchodní sdělení

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – srpen 2020

1. 8. 2020

+ Odškodnění za vládní krizová opatření

+ Pravidla pro vstup cizinců na území ČR

+ Rozdílné odměňování zaměstnanců v rozdílných regionech

+ Počátek běhu lhůty k podání stížnosti proti zamítnutí propuštění z vazby

+ Nejčastější chyby při zpracovávání biometrických údajů

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – červenec 2020

1. 7. 2020

+ Novela daňového řádu

+ Příspěvky pro zaměstnance z dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

+ Novela trestněprávních předpisů

+ Přehled činnosti úřadu na ochranu osobních údajů

+ Nepřípustnost řetězení daňových ztrát

+ Vracení nesporné části nadměrného odpočtu

+ SVJ smí omezit krátkodobé pronájmy

+ Zástavní věřitel jako zúčastněná osoba v trestním řízení

+ Námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – červen 2020

+ Velké změny v oblasti bytového práva

+ Novela zákoníku práce

+ Zpětné uplatnění daňové ztráty

+ Realitní zprostředkování

Stáhnout článek (PDF)