Archiv aktualit
Celkem nalezeno 27 novinek
Nacházíte se na stránce 2 z celkových 4 stránek

Právní aktuality – květen 2021


+ Novela o konci dětských dlužníků

+ Rozhodovací praxe NSS ve vztahu k mimořádným opatřením

+ Zpřísnění jazykových požadavků pro povolení k trvalému pobytu

+ Nákupy ze zahraničí budou podléhat DPH

+ Právo svědka odepřít výpověď v trestním řízení

+ Neoprávněné vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

1. 5. 2021


Právní aktuality – duben 2021


+ Snížení základu DPH o nepřímý bonus

+ Plnění mezi členem skupiny DPH a jeho zahraniční pobočkou podléhá DPH

+ Přezkum úroku ve smlouvě uzavřené mezi podnikateli

+ Přání dítěte

+ Řízení o zadostiučinění oběti trestného činu

+ Zahájení správního řízení a jeho soudní přezkum

+ Nezákonnost pandemických opatření Ministerstva zdravotnictví

1. 4. 2021


Právní aktuality – březen 2021


+ Pandemický zákon + Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 + Karanténní příspěvek + Generální finanční ředitelství k směrnici ATAD + ÚOOÚ k povinnému testování zaměstnanců + Předkupní právo spoluvlastníků pozemku k (části) stavby

1. 3. 2021


Právní aktuality – únor 2021


+ Rozšíření kompenzačního bonusu i na podnikatele v úpadku + Vysoká pokuta za spam + SDEU se vyslovil pro individuální posuzování lhůt pro uchovávání dat + Odpovídající náhrada škody za bezdůvodné v řízení o správním deliktu + Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace pro nepoctivý záměr + Prokazování režijních nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti

1. 2. 2021


Právní aktuality – leden 2021


+ Zákon o zálohovaném výživném + Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků + Zákon o prověřování zahraničních investic + Novela zákona o evidenci skutečných majitelů + Chráněný účet povinného + Novela daňového řádu + Zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SRN + Při vydání zajišťovacího příkazu není skutkový stav rozhodný

1. 1. 2021


Právní aktuality – prosinec 2020


+ Právo použitelné po brexitu + Daňový balíček 2021 + Dovoz ze třetího státu bez nároku na odpočet DPH + Podjatost rozhodce důvodem zrušení rozhodčího nálezu

1. 12. 2020


Právní aktuality – listopad 2020


+ Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů + Změny v pravidlech Quick fixes + Uplatnění nároku na odpočet u výdajů, ze kterých má prospěch třetí osoba + Nový odpadový zákon + Vyúčtování služeb

1. 11. 2020


Právní aktuality – říjen 2020


+ Účinnost velké novely zákona o obchodních korporacích se blíží + Nejvyšší pokuta v historii ÚOOÚ + Nárok na odpočet DPH u vynucené investice + 10 let jako zjevně nepřiměřená délka řízení + Novela zákona o investičních pobídkách + Lex covid justice II. + Další opatření

1. 10. 2020


Stránka 2 z celkových 4 stránek