Právní aktuality – září 2020

+ Zrušení daně z nabytí nemovitosti + Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU + Prodloužení programu Antivirus do konce října + Následky zrušení štítu soukromí EU-USA + Velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte + Nepřiměřená délka fakticky...

Právní aktuality – srpen 2020

+ Odškodnění za vládní krizová opatření + Pravidla pro vstup cizinců na území ČR + Rozdílné odměňování zaměstnanců v rozdílných regionech + Počátek běhu lhůty k podání stížnosti proti zamítnutí propuštění z vazby + Nejčastější chyby při zpracovávání biometrických...

Právní aktuality – červenec 2020

+ Novela daňového řádu + Příspěvky pro zaměstnance z dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) + Novela trestněprávních předpisů + Přehled činnosti úřadu na ochranu osobních údajů + Nepřípustnost řetězení daňových ztrát + Vracení nesporné části nadměrného odpočtu + SVJ smí...