Novinky
Nalezeno 18 aktualit

Právní aktuality – duben 2021

1. 4. 2021

+ Snížení základu DPH o nepřímý bonus

+ Plnění mezi členem skupiny DPH a jeho zahraniční pobočkou podléhá DPH

+ Přezkum úroku ve smlouvě uzavřené mezi podnikateli

+ Přání dítěte

+ Řízení o zadostiučinění oběti trestného činu

+ Zahájení správního řízení a jeho soudní přezkum

+ Nezákonnost pandemických opatření Ministerstva zdravotnictví

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – březen 2021

1. 3. 2021

+ Pandemický zákon

+ Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

+ Karanténní příspěvek

+ Generální finanční ředitelství k směrnici ATAD

+ ÚOOÚ k povinnému testování zaměstnanců

+ Předkupní právo spoluvlastníků pozemku k (části) stavby

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – únor 2021

1. 2. 2021

+ Rozšíření kompenzačního bonusu i na podnikatele v úpadku

+ Vysoká pokuta za spam

+ SDEU se vyslovil pro individuální posuzování lhůt pro uchovávání dat

+ Odpovídající náhrada škody za bezdůvodné v řízení o správním deliktu

+ Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace pro nepoctivý záměr

+ Prokazování režijních nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – leden 2021

1. 1. 2021

+ Zákon o zálohovaném výživném

+ Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků

+ Zákon o prověřování zahraničních investic

+ Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

+ Chráněný účet povinného

+ Novela daňového řádu

+ Zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SRN

+ Při vydání zajišťovacího příkazu není skutkový stav rozhodný

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – prosinec 2020

1. 12. 2020

+ Právo použitelné po brexitu

+ Daňový balíček 2021

+ Dovoz ze třetího státu bez nároku na odpočet DPH

+ Podjatost rozhodce důvodem zrušení rozhodčího nálezu

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – listopad 2020

1. 11. 2020

+ Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

+ Změny v pravidlech Quick fixes

+ Uplatnění nároku na odpočet u výdajů, ze kterých má prospěch třetí osoba

+ Nový odpadový zákon

+ Vyúčtování služeb

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – říjen 2020

1. 10. 2020

+ Účinnost velké novely zákona o obchodních korporacích se blíží

+ Nejvyšší pokuta v historii ÚOOÚ

+ Nárok na odpočet DPH u vynucené investice

+ 10 let jako zjevně nepřiměřená délka řízení

+ Novela zákona o investičních pobídkách

+ Lex covid justice II.

+ Další opatření

Stáhnout článek (PDF)

Právní aktuality – září 2020

1. 9. 2020

+ Zrušení daně z nabytí nemovitosti

+ Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU

+ Prodloužení programu Antivirus do konce října

+ Následky zrušení štítu soukromí EU-USA

+ Velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte

+ Nepřiměřená délka fakticky probíhajícího trestního řízení a možná újma

Stáhnout článek (PDF)