Novinky
Celkem nalezeno 27 novinek
Nacházíte se na stránce 1 z celkových 4 stránek

Právní aktuality – prosinec 2021


+ Správce musí doložit právní titul u údajů zpracovávaných zpracovatelem

+ Pořízení movitých věcí z obchodního závodu a jeho následná koupě

+ Ochranná známka zapsaná ve zlé víře je neplatná

+ Přezkum rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu

+ Právo odsouzeného nahlížet do spisu

+ Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel

1. 1. 2022


Právní aktuality – listopad 2021


+ Správce musí doložit právní titul u údajů zpracovávaných zpracovatelem

+ Pořízení movitých věcí z obchodního závodu a jeho následná koupě

+ Ochranná známka zapsaná ve zlé víře je neplatná

+ Přezkum rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu

+ Právo odsouzeného nahlížet do spisu

+ Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel

1. 12. 2021


Monitor ÚOOÚ 2021


Přehled k problematice osobních údajů 2021

15. 11. 2021


Právní aktuality – říjen 2021


+ Prominutí DPH při dodání plynu či elektřiny

+ Úhrada na nezveřejněný bankovní účet nezakládá vždy ručení příjemce zdanitelného plnění

+ Výměna akcií při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů přerušuje časový test

+ Odklon NSS od názoru GFŘ k pořízení majetku „na klíč“ ve prospěch plátce DPH

+ Přestávka v práci jako pracovní doba

+ K posuzování včasnosti podání učiněného prostřednictvím e-mailu

1. 11. 2021


Právní aktuality – září 2021


+ Novela exekučního řádu

+ Konec osvobození drobných zásilek od DPH

+ Nájem prostřednictvím platformy Airbnb je podnikatelskou činností

+ Nekalosoutěžní způsob provozování veřejného datového úložiště

+ Kritéria rozhodování o styku dítěte s jeho prarodiči

1. 10. 2021


Právní aktuality – červenec & srpen 2021


+ Novela exekučního řádu

+ Novela zákona o pobytu cizinců

+ Výklad extrastatutárních dohod

+ Stálá provozovna pro účely DPH

+ Prohlášením úpadku nezaniká nárok na odpočet DPH

+ Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění

1. 9. 2021


Monitor ÚOOÚ 2021


Přehled k problematice osobních údajů 2021

19. 7. 2021


Právní aktuality – červen 2021


+ Kurzarbeit

+ Nový přístup MPSV k přístupu cizinců na trh práce v ČR

+ Novela AML vyhlášky

+ Daňové souvislosti stravenkového paušálu

+ Vracení DPH po brexitu

+ K pojmu „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ“

+ Neústavnost § 82b odst. 3 věty třetí zákona o DPH

1. 6. 2021


Stránka 1 z celkových 4 stránek