Služby
Řízení společnosti
Nastavení a změny struktury společností
Pracovněprávní dokumenty
Zaměstnávání cizinců včetně agenturního zaměstnávání
Smluvní vztahy
Příprava nebo revize smluv dle individuálních potřeb klientů
Poradenství při vyjednávání a uzavírání smluv
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek
Zastupování v soudních řízeních
Zastupování před správními orgány včetně daňových řízení

Zahájení podnikání nebo vstup na český trh

Poradenství při zahájení podnikání – založení společnosti nebo ohlášení živnosti
Nastavení smluvních vztahů
Poradenství s plněním povinností ve vztahu ke správním úřadům
Pracovněprávní poradenství

Právo duševního vlastnictví
Smluvní úprava právních vztahů v souvislosti s autorskými díly a softwarem
Problematika ochranných známek
Řešení sporů v oblasti IT/IP
Nemovitosti
Příprava nemovitostních transakcí včetně předběžného posouzení transakce a vypracování veškeré dokumentace
Poskytování advokátní úschovy pro zajištění nemovitostních transakcí
Problematika zástavních práv a věcných břemen
Ochrana osobních údajů
Analýza nakládání s osobními údaji v organizacích
Poradenství a příprava dokumentů při nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy
Služby pověřence
Rodinné právo

Poradenství v otázkách rodinného práva
Zastupování v řízeních o úpravu poměrů nezletilých dětí, rozvodu manželství a vypořádání společného jmění

Trestní právo
Poradenství v oblasti prevence hospodářské trestné činnosti při podnikání
Zastoupení poškozených
Zastoupení v trestním řízení
Zastoupení v řízení o přestupcích
 
Správa majetku
Poradenství při zakládání a správě svěřenských fondů